Pressmeddelanden

Netmore Group AB tillförs ca 15,6 MSEK genom riktad emission till Vincero AB
11 november 2019

Netmore Group AB (publ) meddelar idag att Bolagets styrelse beslutat att rikta en emission till Vincero AB om 15,6 MSEK

Läs mer →
Vincero förvärvar i centrala Uppsala
24 september 2019

Vincero Fastigheter fortsätter expandera i Uppsala genom förvärv av två fastigheter på Nedre Slottsgatan intill Uppsala Slott. Säljare är Region

Läs mer →
Vincero fortsätter förvärva i Huddinge för 120 mkr
13 november 2018

Vincero Fastigheter har förvärvat tre strategiskt viktiga fastigheter i Storängens industri område intill Huddinge centrum. Efter förvärven äger Vincero 50

Läs mer →
Vincero avyttrar till Fabege för 750 miljoner
1 november 2018

Vincero Fastigheter har avyttrat fastigheterna Regulatorn 1, Batteriet 3 och Batteriet 4 i Flemingsberg till Fabege. Försäljningen sker i bolagsform

Läs mer →
Vincero gör ytterligare förvärv i Flemingsberg
1 oktober 2018

Vincero Fastigheter har förvärvat fastigheten Regulatorn 1 med en uthyrningsbar area som överstiger 25 000 kvm samt en tomtarea om

Läs mer →
Vincero förvärvar i Täby och Järfälla
27 juni 2018

Vincero Fastigheter genomför sina första förvärv i Täby och Järfälla kommun genom att förvärva fastigheterna Fuxen 3 och Veddesta 1:12.

Läs mer →
Vincero gör ytterligare förvärv och uthyrning i Huddinge
12 februari 2018

Vincero Fastigheter fortsätter att expandera i Huddinge genom två förvärv i Storängen. Totalt omfattar fastigheterna närmare 9 000 kvm uthyrningsbar

Läs mer →
Vincero hyr ut 3 100 kvm i Aspudden
12 januari 2018

Vincero har tecknat hyresavtal om uthyrning av 3 100 kvm i fastigheten Provröret 15 i Aspudden.  Nya hyresgäster är Mailworld

Läs mer →
Vincero hyr ut 3 260 kvm i Aspudden
11 maj 2017

Vincero har tecknat hyresavtal om uthyrning av 3 260 kvm i fastigheten Provröret 15 i Aspudden. Nya hyresgäster är Brandworks

Läs mer →