Stronghold och Vincero etablerar gemensam satsning på morgondagens smarta fastigheter under namnet Buildroid

Stronghold Invest och Vincero har under ett flertal år haft ett starkt digitaliseringsfokus. I en gemensam satsning under namnet Buildroid är ambitionen att etablera ett bolag som främjar en enklare och mer enhetlig infrastruktur för att koppla upp och ansluta värdeskapande applikationer och tjänster till ett fastighetsbestånd. Målet är att etablera ett öppet ekosystem som påskyndar utvecklingen av en effektiv, säker och hållbar förvaltning inom hela industrin. Betydande operativa och finansiella resurser kommer att allokeras, och närmare 100 miljoner kronor har i ett första skede investerats bland annat i Netmore Group som utvecklar kommunikationsinfrastruktur för IoT-lösningar i fastigheter och städer.

Fastighetsbranschen har länge uttryckt behovet av att digitalisera förvaltningen och möjligheterna till mer flexibla, funktionella och klimatsmarta lösningar genom ny teknik. Trots en dramatisk tillväxt av innovativa ”Proptech-bolag” har värdeskapandet hittills varit begränsat och några större förändringar har inte skett. Stronghold och Vincero har båda sett ett behov av att förenkla miljön för att både koppla upp och ansluta applikationer. Med en enhetlig infrastruktur skapas en nödvändig plattform för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna implementera tekniklösningar för de behov framtidens fastighetsförvaltning kräver.

”Digitalisering har länge varit en del av vårt DNA. Vi bedömer att det finns betydande möjligheter för fastighetsägare att förbättra både driftnetto, hyresgästnöjdhet och hållbarhet genom att nyttja ny teknologi. Som ägare till en av Europas största förvaltare och rådgivare är det helt centralt för oss att investera i en hållbar och skalbar modell för att koppla upp fastigheter och göra dem smartare. Att det ska komma våra kunder till gagn är en självklarhet”, säger Urban Edenström, VD för Stronghold Invest.

Då Buildroid har som syfte att påskynda utvecklingen vill bolaget samarbeta med andra aktörer i branschen som har förstått att förändringen står runt hörnet. Först ut i ett utökat samarbete är Neptunia Invest -huvudägare i Slättö – som också kommer vara med som delägare i Buildroid från start. Samtliga parter i samarbetet har för avsikt att nyttja den teknik som bolaget investerar i och över tid bli ankarkunder till de delägda bolagen.

”Det är inte en tid att sitta i baksätet. Precis som i många andra branscher har de som snabbast ställt om till att vara datadrivna fått en framskjuten position. En fastighetsägare som äger och kontrollerar uppkopplingen av sina fastigheter kommer att öka sin konkurrenskraft. Vincero och Strongholds samsyn har redan resulterat i att vi nu tar ett gemensamt grepp om en av ekosystemets viktigaste komponenter, en enhetlig nätverkslösning som skapar access till en fastighets alla kvadratmillimetrar. Netmore Group har alla förutsättningar att bli en ledande privatnätsoperatör med Buildroid som huvudägare”, säger Vinceros VD Robin Rutili.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Kraft, Head of Digital Investments & Transformation, daniel.Kraft@stronghold.se, 070-8244014
Robin Rutili, VD Vincero, robin.rutili@vincero.se,  070-918 17 02

 
← Tillbaka till alla nyheter