Vincero genomför ytterligare förvärv i Örnsberg

Vincero Fastigheter har tecknat avtal avseende förvärv av två fastigheter i Örnsberg. Fastigheterna omfattas av ett pågående detaljplanearbete i syfte att utveckla området till ett nytt bostadsområde. Corem Property Group säljer fastigheterna till ett underliggande fastighetsvärde om 115 mkr.

Förvärvet av fastigheterna Instrumentet 13 och Instrumentet 18 utökar Vinceros bestånd i området, där Vincero sedan tidigare äger fastigheterna Provröret 9 och Provröret 15. Fastigheterna är fullt uthyrda och har tillsammans en uthyrningsbar yta om ca. 5 700 kvm fördelat på kontor och lager. Fastigheterna ingår i ett pågående detaljplanearbete i syfte att konvertera området till ett bostadsområde med över 1 000 nya bostäder, parker och service.

– Vi har under en längre tid ägt två större fastigheter i Örnsberg och är redan aktiva i den planerade utvecklingen av området. Vi ser fram emot att stärka vår position i ett av Stockholms mer attraktiva utvecklingsområden, säger Robin Rutili, VD på Vincero.

Glimstedt agerade legal rådgivare till Vincero Fastigheter i samband med transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Rutili, VD
Mail: robin.rutili@vincero.se

Vincero AB är ett investmentbolag med inriktning på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling som ägs till lika delar av bröderna Andreas och Robin Rutili. Vincero Fastigheter ägs av Vincero och Holmströmgruppen. Andreas Rutili är grundare och tidigare VD för Magnolia Bostad och är ledamot i bolagets styrelse. Robin Rutili har grundat och utvecklat ett flertal framgångsrika teknik- och vårdrelaterade bolag. Utöver fastighetsbeståndet är Vincero aktiva ägare i bolag som Magnolia Bostad, Doktor.se, Netmore Group, Dentalum, VivoLogica, ChainTraced och Noviral.

Mer information om Vincero finns på www.vincero.se

 
← Tillbaka till alla nyheter