Vincero satsar på smart fastighetsteknik – utökar ägandet i Netmore Group

Vinceros ambition är att accelerera tillgängligheten av modern infrastruktur för smart fastighetsteknik och utökar ägandet i Netmore Group. Neptunia Invest – huvudägare i Slättö som utvecklar och förvaltar bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter – är medfinansiärer i satsningen.

Vincero har köpt ytterligare 37,5 miljoner B-aktier i Netmore Group AB, listat på First North, och äger nu sammanlagt 73 miljoner B-aktier i bolaget motsvarande 26,7 procent av rösterna. Tillsammans med Neptunia Invest vill parterna investera i infrastruktur och mjukvara som förenklar och påskyndar utvecklingen av smart fastighetsteknik där Netmore är en viktig pusselbit.

”Vi bedömer att fastighetsägare kommer vilja äga och nyttja en enhetlig infrastruktur som kostnadseffektivt tillgängliggör moderna tekniktjänster. Netmore är rätt positionerat och har bevisat sig ha kunskapen och kapaciteten att tillhandahålla den nätverkslösning som krävs för de smarta applikationer som branschen efterfrågar”, säger Vinceros VD Robin Rutili.

Fastighetsbranschen uttrycker ofta behovet av att digitalisera fastighetsförvaltningen och möjligheterna till mer flexibla lösningar för sina hyresgäster genom ny teknik. Trots att flertalet initiala försök gjorts har värdeskapandet hittills varit begränsat och några större förändringar har inte skett.

”Precis som vid andra stora teknikskiften har även den initiala fasen för fastighetsteknik präglats av många mindre bolag som haft dåliga förutsättningar att lyckas. Med rätt infrastruktur på plats kommer den digitala utvecklingen att kunna ta fart och frigöra innovationskraft och stora värden för fastighetsägare”, säger Vinceros VD Robin Rutili.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Rutili, VD
Tel: 070-918 17 02

 
← Tillbaka till alla nyheter