Vincero förvärvar de sista pusselbitarna i Huddinge

Vincero har på senare tid förvärvat sex strategiskt viktiga fastigheter i Storängens industriområde i Huddinge kommun. Fastigheterna förvärvades genom fem separata transaktioner till ett underliggande fastighetsvärde om ca 225 mkr.

Vincero är sedan tidigare största fastighetsägare i Storängens industriområde nära Huddinge centrum, och nu adderas ytterligare sex fastigheter som ger Vincero rådighet över en samlad markyta om över 70 000 kvm. Förvärven avser fastigheter i kvarteren Tonfisken, Hantverket samt Verkstaden och omfattar cirka 9 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kontor, lager och industri.

Efter förvärven omfattar Vinceros fastighetsportfölj i Storängens industriområde över 36 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 21 fastigheter. Totalt inrymmer fastigheterna närmare 100 hyresgäster varav de största hyresgästerna är Bake My Day, Friskis & Svettis, Huddinge Stål och Huddinge kommun.

– Detta är utan tvekan Vinceros största bedrift. Att vi genom individuella förvärv lyckats få ihop samtliga 21 fastigheter i det område som kommer utgöra nästa stora detaljplaneetapp i Storängen är något vi är mycket nöjda med, säger Robin Rutili, VD på Vincero AB.

Storängens industriområde är under omvandling till en ny och levande stadsdel med 4 000 – 5 000 nya bostäder. Huddinge kommun och Vincero bedriver en gemensam detaljplan inom Vinceros samlade fastighetsbestånd i Storängen för omvandling till ca 1 800 bostäder med parker, service och kommunikationer.

Glimstedt agerade legal rådgivare till Vincero Fastigheter i samband med dessa transaktioner.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Rutili, VD
Mail: robin.rutili@vincero.se

Vincero AB är ett investmentbolag med inriktning på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling som ägs till lika delar av bröderna Andreas och Robin Rutili. Vincero Fastigheter ägs av Vincero och Holmströmgruppen. Andreas Rutili är grundare och tidigare VD för Magnolia Bostad och är ledamot i bolagets styrelse. Robin Rutili har grundat och utvecklat ett flertal framgångsrika teknik- och vårdrelaterade bolag. Utöver fastighetsbeståndet är Vincero aktiva ägare i bolag som Magnolia Bostad, Doktor.se, Buildroid, Netmore Group, Dentalum, VivoLogica, ChainTraced och Noviral.

Mer information om Vincero finns på www.vincero.se

 
← Tillbaka till alla nyheter