Vincero gör ytterligare förvärv och uthyrning i Huddinge

Vincero Fastigheter fortsätter att expandera i Huddinge genom två förvärv i Storängen. Totalt
omfattar fastigheterna närmare 9 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på kontor, lager och
produktion. Säljare är Landera och Alimenta och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till
sammanlagt 130 MSEK.

Fastigheterna är belägna i Storängens industriområde intill Huddinge centrum där Vincero sedan
tidigare äger 10 fastigheter. De två nyförvärvade fastigheterna inrymmer närmare 20 hyresgäster.

I samband med förvärvet tecknar även Vincero ett längre hyresavtal med bagerikoncernen Big Bake
Nordic om 5 400 kvm och därmed är fastigheterna fullt uthyrda.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Rutili, VD
Tel: 070-918 17 02

 
← Tillbaka till alla nyheter